Förtroendemannaregister

Öresundståg AB,bolagsstämma

t o m ordinarie bolagsstämma 2019

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga

 Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster. Samtliga ledamöter.)