Förtroendemannaregister

Hallandstrafiken AB, bolagsstämma


Mandatperiod 2015-04-01 - 2019-03-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga

 Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster. Samtliga ledamöter.)