Förtroendemannaregister

Hovrätten för västra Sverige


Mandatperiod 2016-01-01 - 2019-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga

 Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster. Samtliga ledamöter.)