Förtroendemannaregister

Regionsamverkan Sydsverige, Kultur - Väljs av Regionstyrelsen


Mandatperiod 2016-02-10 - 2018-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga

 Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster. Samtliga ledamöter.)