Förtroendemannaregister

Graf, Carl Fredrik  (M)

Titel: Kommunråd
Hemadress:
Box 7093
300 07  Halmstad
Telefon arbete: 035-13 73 04
E-post 1: carlfredrik.graf@halmstad.se
Valkrets: Halmstad, Laholm Skicka meddelande
 Samtliga Politiska uppdrag
 Historik
 Personlig Länk


carlfredrikgraf.jpg  Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)