Förtroendemannaregister

Bengtsson, Gunnel  (C)

Titel: Civilekonom
Hemadress:
Kasten Rönnowsgatan 3 G
302 94  Halmstad
Telefon mobil: 0705-13 73 65
E-post 1: gunnel.bengtsson@centerpartiet.se
Valkrets: Halmstad, Laholm Skicka meddelande
 Samtliga Politiska uppdrag
 Historik

gunnelbengtsson.jpg  Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)