Förtroendemannaregister

Carlefall, Bengt  (L)

Hemadress:
Örsviksvägen 88
427 80  Billdal
Telefon mobil: 070-217 45 85
E-post 1: bengt@carlefall.se
E-post 2: bengt.carlefall@folkpartiet.se
Valkrets: Ej angiven

 Skicka meddelande
 Samtliga Politiska uppdrag
 Historik

 Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)