Förtroendemannaregister

Johansson, Karl-Göran (Kåge)  (M)

Titel: Partiombudsman
Hemadress:
Oskarsdalsgatan 3
432 45  Varberg
Telefon arbete: 0346-800 42
Telefon mobil: 073-684 40 19
E-post 1: Karl-Goran.Johansson@regionhalland.se
E-post 2: kage@oskarsdal.se
Valkrets: Varberg Skicka meddelande
 Samtliga Politiska uppdrag
 Historik
 Personlig Länk


kagejohansson.jpg  Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)