Förtroendemannaregister

Övervakningskommittén för det gränsregionala samarbetsprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerack - Väljs av regionstyrelsen


Mandatperiod 2019-01-01 - 2020-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga

 Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster. Samtliga ledamöter.)