Förtroendemannaregister

ALMI Företagspartner Halland AB, styrelse


Mandatperiod 2019-01-01 - 2023-01-01

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga

 Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster. Samtliga ledamöter.)