Förtroendemannaregister

Hallands kulturhistoriska museum AB, bolagsstämma (Bolag 2)


Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga

 Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster. Samtliga ledamöter.)