Förtroendemannaregister

Nordsjökommissionen och Conference of Peripheral and Maritime Regions, CPMR - Väljs av regionstyrelsen

F d Nordsjökommissionens Generalförsamling

Mandatperiod 2019-01-01 - 2020-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga

 Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster. Samtliga ledamöter.)