Förtroendemannaregister

Regionsamverkan Sydsverige, Infrastruktur och kollektivtrafik - Väljs av Regionstyrelsen

De två under förrra mandatperioden separata utskotten slogs ihop till ett utskott "Infrastruktur och kollektivtrafik" fr.o.m. 2019-01-01

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga

 Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster. Samtliga ledamöter.)