Förtroendemannaregister

Regionala funktionshinderrådet - Väljs av regionstyrelsen

4 led och 4 ers utses av Region Halland. 7 led och 7 ers utses av funktionshinderorganisationer (f.d. Reg. handikapprdådet)

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga

 Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster. Samtliga ledamöter.)