Förtroendemannaregister

Samverkansgrupp Varbergstunneln - Väljs av regionstyrelsen


Mandatperiod 2019-01-09 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga

 Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster. Samtliga ledamöter.)