Förtroendemannaregister

Strukturfondspartnerskapet för det regionala Strukturfondsprogrammet i Västsverige - Väljs av regionstyrelsen


Mandatperiod 2019-01-01 - 2020-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga

 Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster. Samtliga ledamöter.)