Förtroendemannaregister

Teater Halland AB, styrelse


Mandatperiod 2019-04-01 - 2023-03-30

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga

 Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster. Samtliga ledamöter.)