Förtroendemannaregister

Bjälkö, Sara-Lena  (SD)

Titel: Egen företagare, undersköterska
Hemadress:
Sjöred Sjövik 109
311 67  Slöinge
Telefon mobil: 076-840 62 40
E-post 1: sara-lena.bjalko@regionhalland.se
E-post 2: bjalko76@gmail.com
E-post 3: falkenberg@sd.se
Valkrets: Ej angiven

 Skicka meddelande
 Samtliga Politiska uppdrag
 Historik

saralenabjalko.jpg  Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)