Förtroendemannaregister

Wallenstein, Charlotte  (M)

Titel: Marknadsförare
Hemadress:
Orsnäsvägen 43
439 33  Onsala
Telefon arbete: 0702-27 58 79
Telefon mobil: 0702-275 879
E-post 1: eva-charlotte.wallenstein@regionhalland.se
E-post 2: lotta.wallenstein@hotmail.com
Valkrets: Ej angiven

 Skicka meddelande
 Samtliga Politiska uppdrag
 Historik
 Personlig Länk


 Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)