Förtroendemannaregister

Molander, Ann  (L)

Hemadress:
Fasanvägen 39
434 91  Kungsbacka
Telefon bostad: 0300-727 17
Telefon arbete: 031-84 36 24
Telefon mobil: 0709-49 55 70
E-post 1: ann.molander@regionhalland.se
E-post 2: annmolander@hotmail.com
Valkrets: Kungsbacka Skicka meddelande
 Samtliga Politiska uppdrag
 Historik

Ann_Molander_150.jpg  Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)