Förtroendemannaregister

Staaf, Harry  (KD)

Titel: Ingenjör
Hemadress:
Svallarevägen 6
311 38  Falkenberg
Telefon bostad: 0346-811 28
Telefon arbete: 0346-583 69
Telefon mobil: 070-617 13 03
E-post 1: harry.staaf@kristdemokraterna.se
Valkrets: Ej angiven

 Skicka meddelande
 Samtliga Politiska uppdrag
 Historik

harrystaaf.jpg  Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)