Förtroendemannaregister

Börjesson, Agneta  (MP)

Hemadress:
Bommen 23
439 94  ONSALA
Telefon mobil: 0709-14 90 82
E-post 1: agneta.k.borjesson@outlook.com
Valkrets: Ej angiven

 Skicka meddelande
 Samtliga Politiska uppdrag
 Historik

agnetaborjesson.jpg  Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)