Förtroendemannaregister

Blank, Lars-Erik  (M)

Titel: Major
Hemadress:
Carl Kuylenstjernas väg 13
302 52  Halmstad
Telefon mobil: 070-461 41 09
E-post 1: Lars-Erik.Blank@regionhalland.se
Valkrets: Ej angiven

 Skicka meddelande
 Samtliga Politiska uppdrag
 Historik
 Personlig Länk


 Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)